فایل ارایه دوره آموزشی "مدیریت ارتباط با مشتری CRM" که چندین سال است توسط اینجانب در سازمانهای مختلف و از جمله برای نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش شرکتهای خودروسازی کشور اجرا شده است را می توانید از اینجا دانلود کنید.