“شما امریکاییها تصور می‌کنید به راز موفقیت ما ژاپنیها پی برده‌اید- کار تیمی! با این حال باز ما برنده‌ایم. شما فکر می‌کنید همه کار این است که چند نفر را در قالب یک گروه به کار وادارید و بعد همه چیز خود به خود درست می‌شود، در حالی که ما آن را فقط یک شروع تلقی می‌کنیم.”
 
مدیر عامل ماتسوشیتا