عنوان شغل: سرپرست اجرایی برق                 عنوان پست: سرپرست اجرایی برق

واحد سازمانی: معاونت فنی

تعریف شغل: زیر نظر مافوق و بر اساس دستورالعملهای تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاهها و تجهیزات برقی و با رعایت اصول ایمنی افراد و تجهیزات به برنامه‌ریزی و نظارت بر سرویس و تعمیر دستگاهها و تجهیزات و ریگلاژ و بهره برداری از آنها می پردازد.

¤فهرست وظایف جاری یا روزمره

ردیف

وظایف جاری یا روزمره

1

اعلام نظر در زمینه اقدامات لازم برای دستگاهها و تجهیزات برقی بر اساس گزارشهای دریافتی شیفت

2

اولویت بندی فرمهای دریافتی مربوط به درخواست خدمات و تعمیرات برق و اکترونیک دستگاهها و تجهیزات برقی با توجه به ضرورتهای کاری برای ابلاغ به افراد تحت سرپرستی

3

تایید اقدامات مربوط به رفع نواقص دستگاهها و تجهیزات برقی

4

تهیه گزارش نهایی از اقدامات انجام شده برای تعمیر و رفع نواقص دستگاهها و تجهیزات برقی برای ارایه به مدیر مافوق

5

تعیین گروههای اعزامی برای تعمیر یا سرویس دستگاهها و تجهیزات برقی به همراه تامین ابزار و مواد لازم

6

تعیین اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز خسارات و خطرات احتمالی از طریق بازدید از تمامی دستگاهها و تجهیزات برقی

7

تعیین اقدامات لازم برای پیاده سازی دستگاهها و تجهیزات برقی از کار افتاده و معیوب

8

تعیین نوع عیوب دستگاهها و تجهیزات برقی و علل مربوط از طریق بازدید از خطوط کاری

9

ارایه سفارش ساخت یا خرید قطعات یدکی و لوازم مصرفی تعمیرات و سرویسهای برق و الکترونیک دستگاهها و تجهیزات بر اساس براوردهای انجام شده بر اساس بررسی موجودی انبار

10

تایید کمی و کیفی مواد و قطعات دریافتی در بدو ورود به انبار

11

تایید ریگلاژ و راه اندازی آزمایشی دستگاهها و ماشین آلات برقی تعمیر شده برای کسب اطمینان از صحت کارکرد آنها یا انجام تنظیمات و اصلاحات لازم به منظور تحویل نهایی

12

همکاری در تهیه و تکمیل شناسنامه های تعمیراتی برای تمامی دستگاهها و ماشین آلات برقی تولیدی و تاسیساتی

13

طراحی تابلوهای برق یا بردها و مدارات فرمان برقی مورد نیاز دستگاهها و ماشین آلات برای ساخت بر حسب مورد

14

همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های نصب و راه اندازی یا جابجایی دستگاهها و ماشین آلات برقی تولیدی و تاسیساتی

15

تهیه گزارش آماری و تحلیلی از خرابی بیش از حد سیستمهای برق دستگاهها و ماشین آلات به همراه پیشنهادهای مربوط در اجرای تعمیرات برای ارایه به مافوق و به منظور کاهش هزینه های کل و هزینه های نگهداری و تعمیرات

16

همکاری در براورد و تهیه و تنظیم فهرست قطعات یدکی بحرانی سیستمهای برق و الکترونیک شرکت

17

ارایه راهنمایی به تکنسینها در زمینه رفع عیوب دستگاهها و ماشین آلات برقی با مطالعه کاتالوگ ها و نقشه های مربوط

¤فهرست وظایف ادواری

ردیف

وظایف ادواری

1

تعیین اقدامات لازم بر اساس گزارشهای دریافتی از مسئولین واحدها در مورد عملکرد سه شیفت کاری

2

ارائه برنامه روزانه تعمیر و سرویس دستگاهها و ماشین آلات برقی به همراه راهنماییهای لازم به مسئولین واحدها

3

تهیه برنامه های سرویس و نگهداری ماهانه و سالانه دستگاهها و ماشین آلات برقی

4

تعیین تیم اجرایی و ابازار و امکانات لازم برای اجرای برنامه های سرویس و نگهداری ماهانه و سالانه دستگاهها و ماشین آلات برقی

5

تهیه گزارش سالانه آمار توقفات و خرابیهای دستگاهها و ماشین آلات برقی برای ارایه به مافوق

6

تدوین برنامه برای بهبود عملکرد دستگاهها و ماشین آلات برقی بر اساس آمار خرابی و تحلیل نمودارهای مربوط

7

تهیه گزارش تفصیلی هزینه ها و درآمدهای حاصل از اقدامات انجام شده برای ارایه به مافوق

8

تهیه گزارش عملکرد سیستم نصب یا جایگزین شده در دستگاهها و ماشین آلات برقی برای ارایه به مافوق

9

پیش بینی جهت خرید قطعات یدکی و لوازم مصرفی تعمیرات و سرویسهای برق و الکترونیک دستگاهها و تجهیزات بر اساس براوردهای انجام شده بر اساس بررسی موجودی انبار

¤اهم مسئولیتها و سطح یا میزان پاسخگویی مربوط:
 • عملکرد صحیح دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • ایمنی افراد حین انجام تعمیر و سرویس دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • ایمنی دستگاهها و ماشین آلات برقی حین تعمیر و سرویس
 • جلوگیری از خرابی بیش از حد دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • پیگیری برای شناسایی روشهای استفاده بهینه از دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • کنترل کار تجهیزات برقی به منظور حصول اطمینان از عملکرد آنان
 • کنترل کلیه خطوط و نحوه بهره برداری آنها از دستگاهها و ماشین آلات برقی

¤اهم استانداردهای لازم برای انجام عمل به مسئولیتها با توجه به معیارهای عملکردی:

 • OHSAS- ISO 9001- ISO 14000
 • استاندارد کمی و کیفی مواد و قطعات مورد استفاده در دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • ظرفیت اسمی دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • دستورالعملهای تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاهها و ماشین آلات برقی

¤اهم شایستگیهای کلیدی شاغل (دانش، مهارت و نگرش لازم) برای انجام مطلوب وظایف کدام است؟

 • توانایی راه اندازی دستگاهها و ماشین آلات برقی 
 • آشنایی با نحوه استفاده از کاتالوگها و نقشه های دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • شناخت استاندارد و عملکرد سیستمهای برق دستگاهها و ماشین آلات
 • توانایی اولویت بندی تعمیرات بر اساس شاخصهای تعیین شده
 • شناخت انواع عیوب دستگاهها و ماشین آلات برقی و علل مربوط
 • توانایی شناسایی عیوب دستگاهها و ماشین آلات برقی و علل مربوط با استفاده از نقشه های فنی مربوط
 • توانایی تعمیر و رفع عیوب دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • توانایی طراحی تابلوهای برق صنعتی
 • توانایی طراحی مدارات نسبتا پیچیده برقی و الکترونیکی برای دستگاهها و ماشین آلات
 • شناخت اصول و روشهای کالیبراسیون و تنظیم دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • توانایی کالیبراسیون و تنظیم دستگاهها و ماشین آلات برقی
 • شناخت مدارات PLC و اجزای آنها

¤وسایل و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده با ذکر مشخصات فنی:

 • اهم متر، ولت متر، آمپر متر، رایانه، PLC

¤اهم نارساییها، موانع و مشکلات موجود در راستای عملکرد مناسب شغلی و دستیابی به اهداف مربوط:

 • نبود آزمایشگاه در حین تدریس تئوری جهت تفهیم بهتر مطالب
 • عدم اصلاح به موقع چارت سازمانی
 • عدم آموزش های خاص مرتبط با شغل فعلی

¤اهم عوامل قابل ملاحظه در راستای توسعه و رشد بر اساس برنامه‌های آتی و دستیابی به اهداف مربوط:

 • آموزش های مرتبط جهت دستگاههای مربوطه
 • تشویق پرسنل

¤کدام یک از ویژگیهای زیر در انجام مطلوب کار توسط شاغل مورد نیاز بوده، میزان اهمیت آنها چقدر است؟

ویژگیها

ضروری

مفید

غیر ضروری

بینایی قوی

 

 

شنوایی قوی

 

 

سلامت جسمانی

 

 

قدرت بدنی

 

 

هوش

 

 

ادراک خوب

 

 

ابتکار

 

 

خلاقیت

 

 

نوآوری

 

 

قدرت تمایز

 

 

حافظه قوی

 

 

انتقاد پذیری

 

 

ریسک پذیری

 

 

مدیریت و سرپرستی

 

 

سرعت عمل

 

 

روحیه کار تیمی

 

 

¤مدارک تحصیلی یا دوره‌های آموزشی ویژه برای متصدی این شغل لازم کدام است؟
 • فوق دیپلم/ لیسانس برق

¤شاغل به طور متوسط هفته‌ای- روزانه چند ساعت و در چه نوبتی کار می‌کند؟

 • 6 روز در هفته- ٨ ساعت در روز

¤شرایط محیط کار چگونه است (ارتباطات، سر و صدا، گرد و غبار، ایمنی، رفت و آمد، شرایط جوی و ...)؟

 •  ارتباطات: زیاد
 • سر و صدا: زیاد
 • گرد و غبار: زیاد
 • ایمنی: خوب
 • رفت و آمد: خوب
 • شرایط جوی: نامساعد