"ما از هیچ فناوری سطح بالایی که دیگران نتوانند به آن دست یابند، برخوردار نیستیم. هیچ رازی درباره ماشین کیفیت تویوتا وجود ندارد. ماشین کیفیت در واقع همان نیروی کار (منابع انسانی) است. اعضای تیم خط رنگ‌آمیزی، تامین‌کنندگان، مهندسین و خلاصه هر کس که اینجا دستی در کار تولید دارد به این نگرش رسیده که ما وسایل نقلیه‌ای در سطح کلاس جهانی تولید می‌کنیم".