معرفی کتاب «مبانی برنامه ریزی در کسب و کار»

مشخصات کتاب: تعداد صفحه: 112 نشر: بازتاب (22 اردیبهشت، 1392) شابک: 978-964-6394-84-1 قطع کتاب: وزیری وزن: 350 گرم نویسنده: یزدان محمدبیگی مرکز پخش: تهران، خیابان روانمهر، بین خ 12فروردین و خ فخر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 81 بازدید
مرداد 94
1 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
4 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
20 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
8 پست
اسفند 89
4 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
5 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
4 پست
مهر 85
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
2 پست
کتاب
3 پست
کار_تیمی
3 پست
ورکان
1 پست
بازتاب
1 پست
آموزش
6 پست
گرگان
1 پست
5s
1 پست
1 پست
پیشنهاد
2 پست
مجوز
1 پست
مدارس
1 پست
ایشیکاوا
1 پست
فلوچارت
1 پست
10015
1 پست
تعامل
1 پست
مصاحبه
2 پست
حل_مساله
4 پست
طرح_پرسش
1 پست
پویندگان
1 پست
عملکرد
4 پست
سنجه
1 پست
گل_گهر
1 پست
یادگیری
4 پست
تخصص
1 پست
هدفگذاری
1 پست
الزامات
1 پست
واسرمن
1 پست
شاخص
1 پست
نوازش
1 پست
سندرم
1 پست
استکهلم
1 پست
جانگوارد
1 پست
نتیجه
1 پست
اثر
1 پست
مفروضات
1 پست
آزادی
2 پست
تربیت
2 پست
کودک
1 پست
نامتجانس
1 پست
تعهد
2 پست
بیماران
1 پست
نظام
1 پست
درگذشت
1 پست
اصغرپور
1 پست
آریانژاد
1 پست
شروع
1 پست
ژاپن
1 پست
تیم
4 پست
امریکا
1 پست
علم
1 پست
مشتری
10 پست
کارشناس
2 پست
مسئول
2 پست
نظرخواهی
2 پست
ارتباط
3 پست
مجاری
1 پست
مذاکره
1 پست
شفاهی
1 پست
شکایت
1 پست
بررسی
1 پست
چرخه
1 پست
جدول
1 پست
اهمیت
1 پست
امتیاز
2 پست
موضوعات
1 پست
تفکیک
2 پست
رضایت
2 پست
انتقاد
1 پست
اطلاعات
1 پست
خلاصه
1 پست
محصول
1 پست
خدمت
2 پست
پرسشنامه
4 پست
مشخصات
1 پست
شناسایی
1 پست
گزارش
2 پست
ارزشیابی
1 پست
واکنش
1 پست
crm
1 پست
bsc
1 پست
تفویض
1 پست
آگاهی
1 پست
وحشت
1 پست
کارآموز
1 پست
تحصیلات
1 پست
استادکار
1 پست
زمان
1 پست
شبکه
1 پست
cpm
1 پست
فراآزما
1 پست
اعتبار
1 پست
پایایی
2 پست
روایی
1 پست
دلفی
1 پست
ردیف
1 پست
فیش_باول
1 پست
تنگ_ماهی
1 پست
تغییر
1 پست
قوانین
1 پست
هزینه
1 پست
ویژگیها
2 پست
نیاز
1 پست
آجر
1 پست
ذینفعان
1 پست
برگزیده
1 پست
ahp
8 پست
مدیران
1 پست
شایستگی
5 پست
روسا
1 پست
توانمندی
5 پست
تکنسین
1 پست
کاردان
1 پست
کارمند
2 پست
متصدی
1 پست
سازمان
1 پست
کارگر
1 پست
دولتی
1 پست
روش_ساده
1 پست
حدی
1 پست
ارزشها
1 پست
اثربخشی
4 پست
رسانه
1 پست
چارت
1 پست
ترسیمی
1 پست
اوزان
2 پست
رو_به_جلو
1 پست
رو_به_عقب
1 پست
تجربی
1 پست
شاهد
1 پست
مرحله_ای
1 پست
کارکنان
1 پست
رستوران
1 پست
خانه
1 پست
معما
2 پست
جواب
1 پست
اینشتین
2 پست
دنیا
1 پست
باهــوش
1 پست
الگوی_tabs
2 پست
سال_1390
5 پست
نمودار
1 پست
فرصت
1 پست
مساله
1 پست
نصب
1 پست
expert_choice
2 پست
بلبین
1 پست
جک_ولش
1 پست
فروش
1 پست
ارزیابی
1 پست
فرزند
1 پست
فناوری
1 پست
نگرش
1 پست
تویوتا
1 پست
چاه
1 پست
الاغ
1 پست
تکان
1 پست
اهداف
1 پست
جنبه
1 پست
گروه
1 پست
مشکلات
1 پست
دیدن
1 پست
شنیدن
1 پست
groupthink
1 پست
کیفیت
2 پست
استراتژی
1 پست
مجسمه
1 پست
کاربینی
3 پست
مسئولیت
1 پست
نظریه
1 پست
پرواز
1 پست
نیچه
1 پست
تحلیل
1 پست
دولت
1 پست
توسعه
1 پست
نقش
1 پست
فرایند
1 پست
ایران
1 پست
استقلال
1 پست
انرژی
1 پست
رهبر
2 پست
خوب
1 پست
نادر_شاه
1 پست
رفتار
1 پست
بازخورد
1 پست
جنگل
1 پست
مفهومی
1 پست
کمیت
1 پست
به_موقع
1 پست
تعاملی
1 پست