دوره ارزیابی اثربخشی آموزش

عنوان دوره: ارزیابی اثربخشی آموزش

 

محتوا:

-  مروری بر مفهوم اثربخشی و ویژگیهای آن

-  هدف‌گذاری در برنامه‌های آموزشی و ویژگیهای برنامه‌های آموزشی

-  برخی الگوهای سنجش اثربخشی آموزش

-  سطوح ارزیابی اثربخشی آموزش

-  مراحل و مقاطع ارزیابی اثربخشی آموزش

-  معیارها و شاخصهای اندازه‌گیری و تحلیل اثربخشی برنامه‌های آموزشی

-  الگوها و روشهای جمع‌آوری اطلاعات و تنظیم پرسشنامه‌ها

-  روشهای سنجش و تحلیل اثربخشی آموزش

-  برخی روشهای تصمیم‌گیری و آماری در ارزیابی اثربخشی

-  الزامات سنجش مطلوب اثربخشی آموزش

*کارگاه آموزشی مباحث تشریح شده

 

مدت برگزاری: 16 ساعت

هزینه برگزاری: 5.000.000 ریال

امکانات لازم: کلاس درس، رایانه، ویدیو پروژکتور

تسهیلگر آموزشی: یزدان محمدبیگی

تلفن: ٠٩١٢١٩۶٢١٩٩

/ 0 نظر / 8 بازدید