نیازهای متفاوت ذینفعان یک سازنده آجر

سرمایه‌گذار

سازنده/ بنا

معمار

مالک خانه

 

بدون برگشتی

−خوش‌دستی
−سلامت هنگام تحویل

−تاثیر ویژه طرح
−زیبایی

−دوام
−زیبایی

کیفیت

اهمیت حاشیه سود

اهمیت هزینه دیوارچینی

کم‌اهمیت

اهمیت کل هزینه

هزینه

−تحویل به‌موقع
−زمان انتظار کوتاه

−تحویل به‌موقع
−زمان انتظار کوتاه

کم اهمیت

تکمیل به‌موقع خانه

زمان

تنوع محصول برای جلب مشتریان

بی‌اهمیت

گستردگی گزینه‌ها

بی‌اهمیت

انعطاف‌پذیری

/ 0 نظر / 25 بازدید