اهمیت ویژگیهای سازمانها در خدمت به مشتریان

16%

یکدلی، همدلی، صمیمیت، مراقبت و توجه فردی به مشتری

11%

عوامل محسوس، ظواهر فیزیکی، تجهیزات، لوازم ارتباطی و کارکنان

32%

قابلیت ارزش آفرینی و انجام خدمت مطابق تعهدات

22%

واکنش‌پذیری، علاقه و تمایل برای کمک به مشتریان و ارایه فوری خدمات

19%

برخورد، دانش و ادب کارکنان و توانایی آنان در ایجاد اعتماد

همانطور که مشاهده می شود، تنها هزینه ای که باید سازمان صرف کند، مربوط به موارد دوم و سوم است که آن هم مستقیما به تعهداتش در قبال مشتریان هنگام انعقاد قرارداد بر می گردد و به عبارتی، هزینه اش قبلا توسط مشتری پرداخت شده است.

/ 0 نظر / 23 بازدید