فرم کسب اطلاعات اولیه از مشتریان

-         نام مشتری حقیقی/ حقوقی:

 

-         نام نماینده قانونی/ خریدار:

 

-         شغل و سمت سازمانی نماینده:

 

-         تلفن/ فاکس/ همراه:

 

-         نشانی و پست الکترونیکی:

 

-         چگونه با شرکت و تولیدات آن آشنا شده‌اید؟ به صورت مختصر توضیح دهید؟

/ 0 نظر / 104 بازدید