بسته های خدمات مشاوره شرکت پویندگان اندیشه هیرکان

معرفی شرکت
شرکت خدمات آموزشی- پژوهشی «پویندگان اندیشه هیرکان» بیش از چهار سال به طور رسمی در عرصه آموزش، مشاوره و پژوهش در حوزه مدیریت و برنامه ریزی مشغول فعالیت است. این شرکت دارای پروانه ارایه خدمات فنی- مهندسی در گرایش «مدیریت و بهبود کیفیت» از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تاکنون دهها طرح عملیاتی و پژوهشی و نیز صدها برنامه آموزشی را برای شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در عرصه‌های مختلف اقتصادی اعم از بخش‌های عمومی، خصوصی و دولتی اجرا کرده است. شعار شرکت عبارت است از: برتری در کیفیت، سرعت و هزینه.

بسته اول: سامان‌دهی وضعیت منابع انسانی
شامل خدمات:
طراحی ساختار سازمانی
•تدوین شرح وظایف مشاغل
•نیازسنجی آموزشی
•طراحی سیستم جذب و استخدام کارکنان
•طراحی سیستم ارزیابی عملکرد
•طراحی سیستم بهره‌وری و پاداش
•طراحی سیستم ارتقا و حقوق و دستمزد
•آموزش مسایل پایه کسب و کار
تدوین آیین‌نامه‌های انضباطی و ....

نرخ حق‌الزحمه برای این بسته، چهار میلیون و پانصد هزار ریال به ازای هر شاغل است.

 
بسته دوم: آسیب‌شناسی کسب و کار و ارایه راه حل

شامل خدمات:

•نظرخواهی از مشتریان
•بررسی و تحلیل هزینه‌ها و منافع
•تحلیل وضعیت فروش و پیشرفت برنامه‌ها
•تحلیل رفتار و عملکرد کارکنان
•تحلیل رضایت کارکنان
•تحلیل شخصیت کارکنان
•مسایل و مشکلات
•ریشه‌یابی
هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی عملیاتی

نرخ حق‌الزحمه برای این بسته، پنج میلیون و پانصد هزار ریال به ازای هر شاغل است.


بسته سوم: طراحی و سامان‌دهی فرایندهای عملیاتی

شامل خدمات:
•شناسایی فرایندهای عملیاتی و پشتیبانی
•تدوین نمودار بلوکی هر فرایند
•تدوین گردش کار و روندنمای هر فرایند
•تعیین ورودی‌ها، اقدامات، خروجی‌ها و نتایج هر فرایند
•تعیین شاخص‌های ارزیابی و پایش هر فرایند
•هدف‌گذاری و استانداردسازی شاخص‌ها
•تدوین خط مشی کیفی
•طراحی فرم‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی

نرخ حق‌الزحمه برای این بسته، سی میلیون ریال به ازای هر فرایند عملیاتی دارای دستورالعمل اجرایی مشخص است.


بسته چهارم: تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی

شامل خدمات:

•تدوین بیانیه ماموریت
•تدوین بیانیه چشم‌انداز
•تدوین بیانیه ارزش‌ها
•تدوین راهبرد در سطح کلان
•تدوین راهبرد در سطح کسب و کار
•طراحی اهداف راهبردی
•تدوین برنامه‌های عملیاتی
•تدوین شرح خدمات هر برنامه
•تدوین شاخص‌های کنترل برنامه‌های عملیاتی
نرخ حق‌الزحمه برای این بسته، پنجاه میلیون ریال به ازای هر هدف راهبردی در شرکتهای کوچک، هشتاد میلیون ریال به ازای هر هدف راهبردی در شرکتهای متوسط و صد میلیون ریال به ازای هر هدف راهبردی در شرکتهای بزرگ است.
/ 0 نظر / 55 بازدید