چارت آموزشی

چارت‌ها از رسانه‌های ترسیمی دیداری هستند که برای ارایه دیداری ایده‌ها و مفاهیمی که تفهیم آنها از طریق کتبی یا شفاهی مشکل است، تهیه می‌شوند. مشخصه اصلی چارت، دادن اطلاعات است.
چارت‌ها می‌توانند ترکیبی از فرم‌های ترسیمی، تصاویر، نقاشی‌ها و کاریکاتورها، نمودارها، دیاگرام‌ها و مواد لغوی باشند. چارت‌ها بر اساس فرم ارایه مطالب و ماهیت محتوی تقسیم‌بندی شده اند.

الف) تقسیم بندی چارت‌ها بر اساس فرم ارایه مطالب

1.چارت‌های زمانی: این گونه چارت‌ها عمدتاً به‌منظور مشخص کردن وقایع و حوادث تاریخی در یک دوره از تاریخ به‌کار برده می‌شوند. در این چارت‌ها معمولاً از محورهای افقی برای مشخص کردن حوادث و از محورهای عمودی برای جدا کردن ادوار تاریخی استفاده می‌کنند.

2. چارت‌های نواری: چارت‌های نواری حاوی قسمت‌های پوشیده از نوار یا کاغذ هستند که می‌توانند در مواقع لازم کنار رفته و قسمت مربوط را آشکار سازند. از امتیازات چارت‌های نواری یکی این است که به‌دلیل تحریک حس کنجکاوی باعث جلب‌نظر بیشتر فراگیران شده، دیگری این است که به‌دلیل اینکه در هر زمانی یکی از قسمت‌ها در معرض دید قرار می‌گیرد، بقیه قسمت‌ها به‌عنوان عامل پارازیت باعث حواس پرتی نمی‌شود.

3. چارت‌ برگردان: این چارتها شامل تعداد لازم صفحات مرتب شده از مراحل مختلف یک روند به صورت چارت است که ‌یکی ‌پس از دیگری در معرض دید فراگیران قرار می‌گیرد. مثل آموزش مراحل رشد جنین.

4. چارت‌های سازمانی و طبقه‌بندی: چارت‌های طبقه‌بندی و سازمانی نمایانگر یک روند انشعاب یا تجمع از سویی به سوی دیگر هستند. این گونه چارت‌ها به سه نوع به‌شرح زیر تقسیم می‌شوند: چارت جریانی، چارت درختی، و چارت شاخه‌ای.

5. چارت جریانی: آن دسته از چارت‌هایی هستند که به‌منظور نشان دادن جریان یک فرایند یا روابط میان مسئولیت‌های شغلی دوایر اداری در یک سازمان به‌کار می‌روند.

6. چارت درختی: چارت درختی برای مشخص کردن ترکیب و روابط میان اعضای خانواده‌ها یا انواع اثرات یک اختراع و عمدتاً روندی از داخل به‌سمت خارج دارا هستند.

7. چارت‌های شاخه‌ای: این چارت‌ها عمدتاً از به‌هم پیوستن چندین شاخه متعدد به شاخه‌ای واحد بوجود می‌آیند. این‌گونه چارت‌ها را معمولاً برای مشخص کردن موادی که برای ساخت و تولید یک فرآورده موردنیاز هستند به‌کار می‌گیرند.

ب)تقسیم بندی چارت‌ها بر اساس ماهیت محتوا

1. چارت‌های آموزشی: ضمن اینکه تمامی خصوصیات چارت را دارد، ولی نیازمند توضیح شفاهی مربیان است. در کارهای آموزشی از آنها استفاده می‌شود، نه اطلاع رسانی صرف این چارت‌ها را می‌توان در مقدمه و شروع درس یا نتیجه‌گیری و خلاصه کردن مطالب استفاده کرد.

2. چارت‌های اخباری: چارت‌های اخباری را شامل ورقه‌ها یا تابلوهایی می‌دانند که به دیوار نصب شده و نظیر پوسترها، اطلاعاتی را به دیگران عرضه می‌دارند. ولی مطالب مندرج در آنها جامع‌تر از پوسترهاست. چارت‌های اخباری را زمانی به‌کار می‌گیرند که اطلاعاتی را به‌طور مفصل از طریق دیگر رسانه‌ها، نظیر رادیو و تلویزیون به‌اطلاع مردم رسانیده‌اند، آگاه از چارت اخباری استفاده می‌نند.تفاوت این چارت با پوستر این است که پوستر باید با توجه به علایق و احتیاجات عام تهیه گردد، در حالی که چارت اخباری برای درک بیشتر اطلاعاتی است که از طرق مختلف به مردم اطلاع داده شده است. به‌عبارتی، چارت اخباری نمایانگر و نشان دهنده یک ایده کلی و عمومی از یک موضوع ویژه است.

/ 1 نظر / 228 بازدید
دوست

ممنون از اطلاعاتتون خیلی عالی بود[لبخند]