پرسشنامه ارزیابی سازمان عرضه‌کننده محصول/ خدمت

راهنمایی: لطفا سؤالات زیر را به دقت مطالعه کرده و جواب سؤالات را بر اساس میزان رضایت خود از عملکرد شرکت از خیلی زیاد تا خیلی کم با علامت ضربدر (*) مشخص کنید.

ردیف

سؤالات

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1

آیا کیفیت محصول با نیازها و انتظارات شما (قرارداد فی‌مابین) انطباق دارد؟

 

 

 

 

 

2

آیا قیمت محصول با نیازها و انتظارات شما تطابق دارد؟

 

 

 

 

 

3

آیا تولید و تحویل محصول سفارشی شما مطابق قرارداد بوده و تاخیری نداشته است؟

 

 

 

 

 

4

آیا قیمت محصولات شرکت نسبت به سایر شرکتهای تولیدی قابل رقابت می‌باشد؟

 

 

 

 

 

5

آیا گواهینامه و استانداردهای لازم برای تضمین کیفیت محصول و فرایندهای سازمان در صورت نیاز ارایه شده است؟

 

 

 

 

 

6

آیا مدیران معاونت مهندسی فروش با شما برخورد مناسبی داشته‌اند؟

 

 

 

 

 

7

آیا کارکنان معاونت مهندسی فروش با شما برخورد مناسبی داشته‌اند؟

 

 

 

 

 

8

آیا ارتباط شما با مدیریت فروش (مسئول مستقیم ارتباط با مشتری) به راحتی انجام می‌شود؟

 

 

 

 

 

9

آیا مسئول مستقیمی برای ارتباط شما تعیین و همیشه در دسترس بوده است؟

 

 

 

 

 

10

آیا اطلاع‌رسانی مناسب در مورد تولید محصول و زمان اتمام محصول به شما به خوبی انجام شده است؟

 

 

 

 

 

11

آیا هماهنگیهای لازم برای تحویل ‌بموقع محصول در زمان مراجعه شما به سازمان شده است؟

 

 

 

 

 

12

آیا هماهنگیهای لازم و بموقع برای تردد شما و ارتباط با مبادی ذیربط در زمان مراجعه شما به شرکت انجام شده است؟

 

 

 

 

 

13

آیا در صورت نیاز به بازدید از محصول و سفارش در حال ساخت شما، هماهنگی لازم در اسرع وقت انجام می‌شود؟

 

 

 

 

 

14

آیا فضای مناسبی برای هم‌فکری و مشارکت شما برای ارتباط متقابل فراهم شده است؟

 

 

 

 

 

15

آیا در شرکت، هنگام حضورتان پذیرایی مناسب از شما صورت گرفته است؟

 

 

 

 

 

16

آیا در صورت نیاز ارتباط با مدیر شرکت، هماهنگیهای لازم در اسرع وقت انجام شده است؟

 

 

 

 

 

17

آیا سایر کارکنان شرکت (در صورت ارتباط با شما) برخورد مناسبی با شما داشته‌اند؟

 

 

 

 

 

18

آیا هنگام تحویل محصول از انبار، هماهنگیهای لازم برای تحویل بموقع محصول انجام شده است؟

 

 

 

 

 

19

آیا مسئولین و کارکنان انبار با شما برخورد مناسبی داشته‌اند؟

 

 

 

 

 

20

آیا از خدمات بعد از فروش ارایه شده توسط شرکت (در صورت استفاده) رضایت دارید؟

 

 

 

 

 

21

آیا از آموزشهای مورد نیاز کاربردی و نگهداری محصول که به شما ارایه شده رضایت دارید؟

 

 

 

 

 

22

آیا محصولات شرکت از گارانتی و وارانتی لازم و کافی برخوردار است؟

 

 

 

 

 

23

آیا در صورت نیاز مجدد به این محصول یا سایر محصولات برای خرید مجدد به این شرکت مراجعه خواهید نمود؟

 

 

 

 

 

24

آیا با توجه به خدمات ارایه شده در شرکت، جنابعالی شرکت و تولیدات آن را به سایر شرکتها و افراد توصیه می‌نمایید؟

 

 

 

 

 

25

آیا در کل از تولیدات و محصولات شرکت و همچنین از برخورد شرکت با شما راضی هستید؟

 

 

 

 

 

*این قسمت توسط واحد فروش تکمیل می‌شود.

تعداد ضربدرها:

 

 

 

 

 

جمع کل امتیازات:

جمع امتیاز ستونها:

 

 

 

 

 

               

ج- انتقادها و پیشنهادهای شما:

در این قسمت هر گونه انتقاد و پیشنهادی که می‌تواند به ما کمک نماید تا بتوانیم رضایت شما و سایر مشتریان شرکت را تامین نماییم مرقوم فرمایید:

 

نام و نام خانوادگی:                           تاریخ:                           امضاء مشتری:

/ 0 نظر / 36 بازدید