افراد عموما چگونه به خاطر می‌آورند؟

- ü10% چیزهایی را که می‌خوانند.

- ü20% چیزهایی را که می‌شنوند.
- ü30% چیزهایی را که می‌بینند.
- ü50% چیزهایی را که می‌بینند و می‌شنوند.
- ü70% چیزهایی را که می‌گویند.
- ü90% چیزهایی را که می‌گویند و انجام می‌دهند.
/ 0 نظر / 6 بازدید