کار را به که بسپاریم؟!

آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، ابتدا باید ایستادن و سپس به ترتیب راه رفتن، دویدن و بالا رفتن را بیاموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.

                                             فردریک نیچه

/ 0 نظر / 6 بازدید