دوره آموزشی حل مساله به شیوه کار گروهی

 

هدف کلی دوره: آشنایی با اصول و روشهای ارزیابی وضعیت، تشخیص مشکلات، تشخیص نیازها و محدودیتها، ارائه و گزینش راه حلهای موثر در اصلاح و بهبود به شیوه کار گروهی

 

اهداف رفتاری:

فراگیر پس از طی دوره خواهد توانست:

-        مفاهیم اساسی حل مساله و تصمیم گیری را تشریح کند.

-        مراحل و نحوه پیشبرد چرخه حل مساله را تشریح کند.

-        بر اساس معیارها و شاخصهای معین، مسایل اساسی را در سازمان، نظامها و فرایندهای اجرایی شناسایی و اولویت‌بندی کند.

-        بر اساس رویکرد بارش افکار علل ریشه‌ای و نیز و اقدامات اجرایی لازم برای اصلاح و بهبود وضعیت را تعیین و اولویت‌بندی کند.

-        نمودار استخوان ماهی را برای مساله‌ای معین و بر اساس عوامل کلی و علل ریشه‌ای مربوط ترسیم کند.

-        نمودار وابستگی را با توجه به دسته‌بندی مسایل، عوامل کلی، علل ریشه‌ای یا اقدامات اجرایی مترتب به طور جداگانه ترسیم کند.

-        نمودار پاره‌تو را بر اساس جداول فراوانی مربوط به مسایل، عوامل کلی، علل ریشه‌ای یا اقدامات اجرایی به طور جداگانه ترسیم کند.

-        جدول وابستگی را بر اساس روابط الزامات و اهداف و نیز همبستگی درونی اهداف تکمیل کند.

 

سرفصلهای آموزشی:

-        تشریح کلیات حل مساله به شیوه کار گروهی

-        تببین نظام یا فرایند اجرایی کسب و کار

-        تشریح ابزار مورد استفاده در شناسایی و حل مساله

-        شناسایی مسایل مهم در چارچوب فرایند کسب و کار

-        تعیین عوامل موثر بر حل مساله اصلی شناسایی شده

-        دسته‌بندی عوامل و ترسیم نمودار استخوان ماهی و پاره‌تو

-        تعیین الزامات اساسی

-        هدفگذاری و اولویت‌بندی اهداف

-        تدوین اقدامات اجرایی و اولویت‌بندی آنها

-        تدوین برنامه عملیاتی

یادآوری: تمامی مراحل حل مساله بر اساس مسایل واقعی سازمان طی 20 گام به‌صورت کارگاهی و از طریق تشکیل چند گروه مجزای تخصصی از فراگیران دوره دنبال می‌شود.

 

فناوریهای یادگیری:

-     سخت افزاری: تخته سفید، ویدئوپروژکتور، میزگرد، صفحات کاغذی A1، A2 و A3

-     نرم افزاری: منابع آموزشی، پاورپوینت، درسنامه و ...

روش ارایه محتوا:                    کارگاهیn      سخنرانی ¨       کلاسیn        ایفای نقش ¨

روش ارزشیابی یادگیری:         آزمون¨   مصاحبه¨   کار عملیn     پروژه¨    تمرینات کلاسیn

مدت آموزش: 2 روز، 16 ساعت                              پیش‌نیاز دوره:  -----

فراگیران: مدیران، روسا و کارشناسان                        حداکثر تعداد فراگیران: 20 نفر

تسهیلگر آموزشی:یزدان محمدبیگی- طراح روش ابتکاری حل مساله به شیوه گروهی

نحوه برقراری ارتباط: همراه 09121962199، پست الکترونیک yazdanmb@yahoo.com

/ 0 نظر / 67 بازدید