روندنمای فرایند تحلیل و نیازسنجی آموزشی بر اساس استاندارد ایزو 10015

روندنمای فرایند تحلیل و نیازسنجی آموزشی بر اساس استاندارد ایزو 10015- طراحی و پیاده شده توسط اینجانب برای استقرار استاندارد یاد شده

/ 0 نظر / 131 بازدید