کارگاه آموزشی "عارضه‌یابی بر اساس الگوی TABS"

مباحث و محتوا:

-         تشریح مقدماتی الگوی تحلیلی مورد استفاده "TABS"

-         تببین فرایند اصلی کسب و کار

-         شناسایی مسایل مهم در چارچوب فرایند اصلی

-         تعیین عوامل موثر بر حل مساله اصلی شناسایی شده

-         دسته‌بندی عوامل و ترسیم نمودار استخوان ماهی

-         تنظیم اهداف در قالب مساله نهایی و اهمیت آنها

-         تعیین میزان تاثیر عوامل اساسی موفقیت بر اهداف

-         اولویت‌بندی و استخراج الگوی نهایی

 

مدت: 8 ساعت                   تسهیلگر آموزشی: یزدان محمدبیگی

نحوه برقراری تماس: شماره تلفن همراه 09121962199 یا آدرس پست الکترونیک YAZDANMB@YAHOO.COM

 

توضیح:الگوی نهایی طی جلسه‌ای با مشارکت حداقل 5 نفر معرفی شده به‌عنوان نماینده و تسهیلگر آموزشی پس از برگزاری کارگاه آموزشی استخراج و گزارش آن برای سازمان ارسال می‌شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید