انواع تصمیم‌گیری و ویژگیهای آنها

نوع تصمیم‌گیری

مفهوم

ویژگیها

غیر قابل تغییر

قابل تغییر نبودن تصمیم در هیچ شرایطی

تعهد و مسئولیت قطعی، عدم استفاده در تردید و بلاتکلیفی

قابل تغییر

توانایی تغییر اساسی تصمیم در قبل، بعد یا حین اجرا

جلوگیری از اشتباه در شرایط تردیدآمیز و بلاتکلیفی

آزمایشی

نهایی شدن تصمیم تا زمان رضایتبخش شدن نتایج اولیه

عدم اطمینان با وجود روشن بودن سمت و سوی کلی

آزمون و خطا

انجام با علم به اجتناب‌ناپذیری اعمال برخی تغییرات در مراحل مختلف اجرا یا هنگام مواجهه با واقعیتها

تاکید بر بازخوردهای مثبت و منفی در تداوم برنامه

مقطعی

اتخاذ تصمیم پس از تکمیل اقدامات لازم مرحله قبل (مرحله به مرحله)

جمع‌آوری شواهد درباره نتایج کار برای تعدیل مخاطرات احتمالی پیش رو

محافظه کارانه

پیش‌بینی بروز مشکلات و اتفاقات غیر مترقبه و رعایت جوانب احتیاطی

کاهش خطرپذیری در عین محدود کردن موفقیت

مشروط

تغییر تصمیم، در صورت بروز برخی شرایط پیش‌بینی‌شده

آمادگی واکنش مناسب با توجه به تحرکات رقیب یا تغییر در راهبردها

معوق

اجتناب از اتخاذ تصمیم تا احساس زمان مناسب و مهیا شدن عوامل لازم

پیشگیری از شتاب‌زدگی، از دست دادن فرصتهای مستلزم اقدام سریع

/ 0 نظر / 30 بازدید