برگزاری دوره آموزشی مدیریت آپارتمان توسط شرکت پویندگان اندیشه هیرکان

شرکت «پویندگان اندیشه هیرکان» از سال 1389 تاکنون در سطح وسیعی به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت آپارتمان» به ویژه در شهرستان گرگان نموده است. به جرات می توان گفت که در این مدت، مدیران اغلب آپارتمانهای این شهر دوره آموزشی یاد شده را به همت شهرداری و با مدیریت این شرکت طی کرده اند.

این دوره آموزشی توسط کارشناسان برجسته تدریس می شود و مباحث با استقبال شهروندان مواجه شده است. چرا که اغلب افراد از ضوابط و حقوق مرتبط با موضوع مهم آپارتمان نشینی اطلاع چندانی ندارند و کارشناسان این عدم آگاهی و رفتارهای ناشی از آن را منشا بسیاری از تعارضات و دعاوی تلقی می کنند. 

/ 1 نظر / 41 بازدید