نمونه پرسشنامه بررسی اثربخشی نظام آموزش

در اینجا نمونه‌ای از پرسشنامه بررسی اثربخشی نظام آموزش سازمان ارایه شده که خود تاکنون در چند تحقیق از آن سود جسته‌ام. نکته قابل توجه اینکه باید از طریق بررسی روایی سازه و محاسبه ضریب پایایی در هر سازمان به پرسشنامه استانداری در این زمینه دست یافت و قطعا بکارگیری صرف این پرسشنامه و تاوصیف مبتنی بر آن نمی‌تواند گویای وضعیت اثربخشی نظام آموزش باشد.

پاسخگوی گرامی؛

پرسشنامه حاضر درصدد است اثربخشی فعالیتهای آموزشی در سازمان شما را مورد ارزیابی قرار دهد. از این‌رو، خواهشمند است با توجه به شناخت خود، امتیازات اختصاصی مربوط را روبروی هر گویه با علامت ضربدر مشخص کنید.

ردیف موضوع کاملا موافقم موافقم بی تفاوت مخالفم کاملا مخالفم 1

برنامه‌ریزی آموزشی و اجرای آن از اهمیت ویژه‌ای در سازمان برخوردار است.

          2

برنامه‌های آموزشی از طرح مناسبی برخوردار است.

          3

برنامه‌های آموزشی از مدت زمان کافی برخوردار است.

          4

برنامه‌های آموزشی فرصت بسیار خوبی را به افراد تازه‌استخدام برای کسب اطلاعات جامع از سازمان و فعالیتهای آن می‌دهد.

          5

هنجارها و ارزشهای سازمانی به‌طور شفاف برای افراد تازه‌استخدام از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی تشریح می‌شود.

          6

مدیران ارشد علاقه ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجرای آموزشهای افراد تازه‌استخدام از خود نشان می‌دهند.

          7

افراد تازه‌استخدام از برنامه‌های آموزشی برگزار شده به‌عنوان اموری بسیار مفید و موثر یاد می‌کنند.

          8

آموزشها به‌صورت دوره‌ای ارزشیابی شده، اصلاحات لازم بر آن اساس صورت می‌گیرد.

     
/ 2 نظر / 104 بازدید
عهدیه نوین زرنق

لطفاً پرسشنامه را به ایمیل من ارسال نمایید

عهدیه نوین زرنق

متشکرم