مربیگری

همانند آموزش، مربیگری چه در عرصه ورزش و چه در عرصه کسب و کار با شایستگیها مرتبط است. هر ورزشکار حرفه‌ای یک مربی دارد که با او کار می‌کند تا قابلیتهای ورزشی وی را بهبود بخشد. مربیگری معمولا حالت استاد- شاگردی دارد و به‌عنوان یک روش نوین در سالهای اخیر مورد توجه بوده است؛ به‌طوری که بسیاری از سازمانها تشخیص داده‌اند که شیوه‌ای ایده‌آل برای انتقال مهارتها، اطلاعات و دانش کارکنان قدیمی‌تر و باتجربه‌تر به افراد جدید‌الاستخدام است؛ همچنین تضمین‌کننده این حقیقت است که سرمایه فکری یک سازمان با بازنشستگی یا ترک کارکنان کاهش نمی‌یابد و مهارتها، دانش و اطلاعات از این طریق انتقال می‌یابد.

/ 0 نظر / 4 بازدید