مثالی از چارچوب منطقی برای پروژه لوله کشی آب در مناطق روستایی شمال غرب کشور

 • اثر/ نتیجه: کاهش هزینه درمان بیماریهای ناشی از آب آشامیدنی آلوده در روستاهای شمال غربی کشور
 • پیامد میان مدت: اتخاذ شیوه‌های بهداشتی توسط روستاییان در بهره‌برداری و مصرف آب آشامیدنی
 • پیامد کوتاه مدت: آشنایی با انواع بیماریهای ناشی از مصرف آب غیر بهداشتی توسط روستاییان/ فراگیری نحوه هدایت فاضلاب به مجاری مربوط توسط خانوارهای روستایی/ توانایی پایش و کنترل کیفیت آب توسط کارکنان آب و فاضلاب منطقه
 • خروجیها: فراهم کردن آب آشامیدنی سالم برای 60% از روستاهای شمال غربی کشور/ آموزش تمامی کارکنان دفاتر بهداشت روستایی
 • فعالیتها و اقدامات: انتخاب و بهره‌برداری از چاههای موجود در موقعیتهای مناسب/ ترویج برنامه‌های بهداشتی در میان کشاورزان روستاها/ ارایه برنامه آموزشی برای روستاییان/ استخدام کارکنان بهداشتی جدید/ آموزش کارکنان بهداشت در زمینه تشخیص، پیشگیری و کنترل بیماریهای ناشی از آب آشامیدنی
 • ورودیها: بودجه/ همکاری اهالی برای در اختیار قرار دادن زمینهای مناسب/ بروشورهای تبلیغاتی، کتابچه/ کارشناسان آموزشی/ مربیان آموزشی/ محیط ارایه برنامه آموزشی/ افراد واجد شرایط برای استخدام/ تجهیزات آزمایشگاهی/ مواد گندزدا (پرکلرین، کلر مایع، کلر گازی و ...)/ دستگاه کلرزنی/ دستگاههای حفر چاه/ کارگران ساده
 • مفروضات ورودیها: تشخیص درست اولویتهای بهداشتی/ جلب همکاری و هماهنگی مسئولان ذیربط و نهادهای همکار/ جلب حمایت برای تامین بودجه و تجهیزات از سوی دولت و مسئولین استانی/ اطمینان از کیفیت ابزار، مواد و تجهیزات مورد استفاده و ...
 • مفروضات فعالیتها و اقدامات: همکاری اهالی برای در اختیار گذاشتن مکان مناسب برای حفر چاه/ عدم امکان تعرض به محوطه چاه عدم ارایه برنامه ترویجی در فصل کشت و کار/ هماهنگی برنامه ترویجی با سطح تحصیلات افراد/ آشنایی برنامه‌ریزان ترویج با فرهنگ منطقه/ عدم ارایه برنامه در فصل کشت و کار/ هماهنگی برنامه با سطح تحصیلات افراد/ آشنایی برنامه‌ریزان با فرهنگ منطقه/ دسترسی به افراد واجد شرایط محلی/ علاقمندی افراد غیر بومی به فعالیت در منطقه/ بازدید مستمر از چاهها و تاسیسات آب/  تعمیر و نگهداری به‌موقع تجهیزات
 • مفروضات خروجیها: کسب اطمینان از سلامت آب آشامیدنی بر اساس استانداردهای کیفی/ کسب اطمینان از تداوم سلامت آب آشامیدنی بر اساس استانداردهای کیفی/ استقرار رویه اجرایی مشخص برای پایش سلامتی آب/ ردگیری عوامل بیماری‌زا/ ارتباط مستمر مسئولان بهداشتی با مردم/ کسب اطمینان از برخورداری کارکنان آموزش دیده دفاتر بهداشت روستایی از صلاحیتهای لازم/ کالیبراسیون تجهیزات سنجش آلودگی/ تنظیم برنامه تعمیر و نگهداری مستمر تجهیزات شبکه آبرسانی
 • مفروضات پیامد: تداوم برنامه‌های ترویجی برای خانوارهای روستایی/ رفع موانع فرهنگی گرایش به رعایت بهداشت آب/ برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های رعایت بهداشت آب آشامیدنی/ ارایه برنامه‌های انگیزشی/ بررسی اعتبار برنامه‌های اجرا شده قبلی/ شناسایی اهم عوامل دخیل در عدم تحقق پیامد
 • مفروضات اثر/ نتیجه: تداوم برنامه‌های پایش آلودگی آب و بیماریهای ناشی از آن/ بهره‌گیری از ابزار و شیوه‌های نوین آزمایش/ آشنایی با علایم و شواهد بیماریهای جدید/ برخورداری کارشناسان بهداشتی از توانایی لازم برای تشخیص بیماریهای جدید/ اطلاع‌رسانی برای پیشگیری از بروز و سرایت بیماریهای جدید/ شناسایی و اطلاع‌رسانی تجارب موفق
/ 0 نظر / 34 بازدید