معمای اینشتین

مسئله زیر را حل کنید و دریابید که در میان افراد باهوش دنیا قرار دارید یا خیر؟

در خیابانی 5 خانه در پنجرنگ متفاوت وجود دارد. در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی میکنند. این 5 صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت میکشند وحیوان خانگی متفاوتی نگهداری میکنند.

سوال:کدامیک از آنها در خانه ماهی نگه میدارند؟

1-انگلیسی در خانه قرمز زندگی میکند.

2-مرد سوئدی یک سگ دارد.

3-مرد دانمارکی چای مینوشد.

4-خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.

5-صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.

6-شخصی که سیگار pal mall میکشد پرنده پرورش میدهد.

7-صاحب خانه زرد سیگار dunhillمیکشد.

8-مردی که در خانه وسطی زندگی میکند شیر می نوشد.

9-مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند.

10-مردی که سیگار blendsمیکشد در کنار مردی که گربه نگه میدارد زندگی میکند.

11-مردی که اسب نگه داری میکند کنار مردی که سیگار dunhillمیکشد زندگی میکند.

12-مردی که سیگار blue masterمیکشد آبجو مینوشد.

13-مرد آلمانی سیگار princeمیکشد.

14-مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی میکند.

15-مردی که سیگار blendsمیکشد همسایه ای دارد که آب مینوشد.

آلبرت اینشتن این معما را در قرن 19 میلادی نوشت.به گفته وی 98درصد از مردم جهان نمی توانند این معما را حل کنند!

جواب: نوشته بعدی را ببینید.

/ 0 نظر / 25 بازدید