دنبال یک کارمند خوب می گردم!

«کارکنان خوب همواره در دسترسند، مهم آن است که رهبر آنان که باشد و چگونه هدایت شوند!»

در یکی از میدانهای جنگ نادرشاه علیه افاغنه، وی خود را در کنار مردی یافت که در رزم شجاعت بی‌حد از خود نشان می‌داد. نادر رو به وی کرد و از نام و شهرش پرسید. وی نیز خود را معرفی کرد و موطن خویش را اصفهان گفت. نادر به او گفت: پس زمانی که اصفهان توسط افاغنه مورد تاخت و تاز قرار گرفت، تو کجا بودی؟! سرباز نیز در پاسخ گفت: من بودم، تو نبودی!!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید