واقعا چه چیزی واقعیست؟!

من از این هراسانم که هیچ چیز واقعی نیست. فقط آن چیزی واقعی است که احساس وجود یا وحشت نامیده می‌شود و به عنوان قاعده‌ای همیشگی در تمامی مراحل راه رسیدن به آگاهی جدید ما را همراهی می کند.

                   جاستین گاردر در کتاب "دنیای صوفی"

/ 0 نظر / 34 بازدید