دوره آموزشی کار تیمی

هدف: ساماندهی و بهره‌گیری از قابلیتهای کار تیمی در سازمان و ارتقای شایستگیهای کارکنان در این عرصه

 

محتوا:

- تعریف تیم و ضرورتهای تشکیل تیمهای کاری

- ویژگیهای تیمهای کاری و اصول حاکم بر کار تیمی

- مراحل تشکیل تیمهای کاری

- ویژگیهای تیمهای کاری موثر

- اصول و روشهای شناسایی و تحلیل مسایل در چارچوب تیمهای کاری

- تصمیم‌گیری برای گزینش بهترین راه‌حل

- آفات کار تیمی

 

زمان: 16 ساعت

/ 0 نظر / 7 بازدید