دوره آموزشی مهارت‌های مصاحبه استخدامی

عنوان دوره آموزشی: مهارت‌های مصاحبه استخدامی

 

هدف کلی دوره: آشنایی با اصول و روشهای ارزیابی و گزینش افراد مناسب برای سازمان از طریق انجام مصاحبه استخدامی

 

اهداف رفتاری:

فراگیر پس از طی دوره خواهد توانست:

-یک موقعیت شغلی را بر اساس شرح وظایف، ارتباطات، شایستگی‌ها، تجارب و دیگر الزامات ارزیابی کند.

-راهبردهای مورد استفاده در مصاحبه را تشریح کند.

-فعالیتهای مربوط به آمادگی برای انجام مصاحبه را تشریح کند.

-نحوه برخورد و برقراری ارتباط با مصاحبه شونده در طول جلسه را تشریح کند.

-خطاهای مصاحبه را نام ببرد.

-اهم پرسشهای قابل طرح در مصاحبه را بیان کند.

-نحوه جمع‌بندی و پایان دادن به جلسه مصاحبه را تشریح کند.

 

سرفصلهای آموزشی:

 -آماده شدن برای مصاحبه (تعیین ویژگیهای شغل، تعیین زمان مصاحبه، تعیین و آماده‌سازی مکان مصاحبه، تعیین پرسشها، تعیین راهبرد مناسب)

-تعامل در حین مصاحبه (دعوت به آرامش، درک علایم، ارایه بازخورد)

-جمع‌بندی و تحلیل مصاحبه (امتیازدهی، تدوین گزارش)

-تشریح برخی ابزار کاربردی در مصاحبه‌ها (خط‌شناسی، آزمون روان‌سنجی، حل مساله)

 

فناوریهای یادگیری:

-  سخت افزاری: تخته سفید، ویدئوپروژکتور

-  نرم افزاری: منابع آموزشی، پاورپوینت، درسنامه و ...

روش ارایه محتوا:                    کارگاهی و کلاسی

روش ارزشیابی یادگیری:         کار عملی و تمرینات کلاسی

مدت آموزش: 1 روز، 8 ساعت

فراگیران: مدیران، روسا و کارشناسان              حداکثر تعداد فراگیران: 20 نفر

تسهیلگر آموزشی: یزدان محمدبیکی

نحوه برقراری ارتباط: همراه 09121962199، پست الکترونیک yazdanmb@yahoo.com

/ 0 نظر / 24 بازدید