# آموزش

دوره ارزیابی اثربخشی آموزش

عنوان دوره: ارزیابی اثربخشی آموزش   محتوا: -  مروری بر مفهوم اثربخشی و ویژگیهای آن -  هدف‌گذاری در برنامه‌های آموزشی و ویژگیهای برنامه‌های آموزشی -  برخی الگوهای سنجش اثربخشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید