# پیشنهاد

خلاصه انتقادها و پیشنهادهای مشتریان

  ردیف نام مشتری انتقادها پیشنهادات 1       2       3       4       5       نام تکمیل‌کننده:                                             تاریخ:                              امضاء:   امضاء مدیریت فروش:  
/ 0 نظر / 20 بازدید