اقتصاددان بعنوان یک دانشمند

اقتصاددانان با عینی‌گرایی دانشمندان به موضوعاتشان می‌پردازند. آنها به همان صورت به مطالعه موضوعات اقتصادی می‌پردازند که یک فیزیک‌دان به مطالعه ماده یا یک زیست‌شناس به مطالعه حیات می‌پردازد. آنها تئوری طراحی می‌کنند، داده‏ها را جمع‌آوری می‌کنند و سپس به تحلیل این داده‌ها به منظور قبول یا رد تئوری می‌پردازند.

برای بسیاری کمی عجیب است که اقتصاد را یک علم بدانند. مگر نه اینکه اقتصاددانان نه آزمایشگاه دارند و نه تلکسوپ. اساس علم معذلک متدولوژی علمی است- یعنی طراحی و آزمون تئوری در مورد نحوه کارکرد جهان. این نحوه جستجو همانطوریکه در فیزیک و زیست‌شناسی معمول است قابلیت عملی شدن در مطالعه اقتصاد یک کشور را دارد. همانطوریکه آلبرت انیشتین می‌گوید، «علم چیزی نیست جز مرتب ساختن فکر روزمره».

منبع: مبانی اقتصاد، نوشتة گریگوری منکیو، ترجمه دکتر منوچهر عسگری

/ 0 نظر / 21 بازدید